Status Pengemaskinian HRMIS

Status Pengemaskian Modul HRMIS (Sehingga 6 Januari 20)

  1.    Perjawatan
  2.    LNPT 2019