Taqwim Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) 2019

Bil

Perkara

Tarikh Mesyuarat

Masa Mesyuarat

Lokasi

Tarikh Akhir Penghantaran Kertas Permohonan dan Maklumbalas Mesyuarat

  1.  

Mesyuarat JPICT JPM Bil.1 Tahun 2019

14 Feb 2019 (Khamis)

9.00 pagi

Bilik Persidangan Dinamik,

Aras 2, Blok B1,

Kompleks JPM

1 Feb 2019 (Jumaat)

  1.  

Mesyuarat JPICT JPM Bil.2 Tahun 2019

11 Apr 2019 (Khamis)

9.00 pagi

22 Mac 2019 (Jumaat)

  1.  

Mesyuarat JPICT JPM Bil.3 Tahun 2019

20 Jun 2019 (Khamis)

2.30 petang

27 Mei 2019 (Isnin)

  1.  

Mesyuarat JPICT JPM Bil.4 Tahun 2019

22 Ogos 2019 (Khamis)

9.00 pagi

2 Ogos 2019 (Jumaat)

  1.  

Mesyuarat JPICT JPM Bil.5 Tahun 2019

17 Okt 2019 (Khamis)

2.30 petang

27 Sept 2019 (Jumaat)

Catatan:

  1. Tarikh, masa dan lokasi Mesyuarat JPICT JPM Tahun 2019 akan dipinda mengikut kesesuaian semasa (sekiranya diperlukan); dan
  2. Kertas permohonan kelulusan teknikal perolehan projek ICT hendaklah mematuhi perkara-perkara seperti yang berikut:
  1. Mendapat kelulusan peruntukan daripada agensi pusat yang meluluskan peruntukan kewangan Kerajaan Persekutuan sebelum dikemukakan untuk kelulusan teknikal di peringkat JPICT JPM;
  2. Mematuhi format pengisian mengikut Tatacara Penyediaan Kertas Permohonan JPICT yang dilampirkan; dan
  3. Dikemukakan kepada pihak urus setia JPICT JPM melalui e-mel sebelum atau pada tarikh akhir penghantaran kertas permohonan yang telah ditetapkan.