Direktori Agensi

BIL NAMA EMEL GELARAN JAWATAN AGENSI
1 YB Tan Sri Datuk Amar Haji Mohamad Morshidi bin Abdul Ghani mmag@sarawak.gov.my Setiausaha Kerajaan Negeri Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak
2 YB Datuk Hashim Paijan Hashim.Paijan@sabah.gov.my Setiausaha Kerajaan Negeri Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah
3 YBhg. Dato’ Mohd Gazali Jalal ybsuk@perak.gov.my Setiausaha Kerajaan Negeri Setiausaha Kerajaan Negeri Perak
4 Y.B Datuk Wira Roslan bin Ibrahim roslanibrahim@melaka.gov.my Setiausaha Kerajaan Negeri Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka
5 YB Dato’ Paduka Haji Bakar bin Din suk@kedah.gov.my Setiausaha Kerajaan Negeri Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah
6 YB Dato' Mohd Amin bin Ahmad Ahya suk@selangor.gov.my Setiausaha Kerajaan Negeri Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
7 YB Dato' Haji A.Rahman bin Yahya ss@terengganu.gov.my Setiausaha Kerajaan Negeri Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu
8 YB Dato’ Haji Azmi bin Rohani azmi@johor.gov.my Setiausaha Kerajaan Negeri Setiausaha Kerajaan Negeri Johor
9 YB Dato' Seri Haji Farizan bin Darus farizandarus@penang.gov.my Setiausaha Kerajaan Negeri Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
10 YB Dr. Razali Ab Malk drrazali@ns.gov.my Setiausaha Kerajaan Negeri Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Pages