Etika Pemakaian

ETIKA PEMAKAIAN PEGAWAI AWAM DI JABATAN PERDANA MENTERI

1. SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 1985

- PAKAIAN MASA BEKERJA DAN SEMASA MENGHADIRI UPACARA-UPACARA RASMI BAGI PEGAWAI-PEGAWAI AWAM

 

2. SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2006

- FESYEN PAKAIAN ALTERNATIF SEBAGAI PAKAIAN SEMASA BEKERJA DAN MENGHADIRI UPACARA RASMI

 

3. SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2008

- PEMAKAIAN PAKAIAN BATIK MALAYSIA OLEH PEGAWAI AWAM PADA HARI KHAMIS