KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN JABATAN PERDANA MENTERI (JPM) (JANUARI HINGGA JUN 2016)

 

Kajian Kepuasan Pelanggan Jabatan Perdana Menteri  Siri 2/2016 yang melibatkan semua bahagian di JPM akan bermula pada  1 hingga 31 Disember 2016. Kajian yang bertujuan menilai tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh  JPM  akan dilaksanakan secara dalam talian (online) di laman web JPM (www.jpm.gov.my ) dan facebook (https://www.facebook.com/Jab.PerdanaMenteri ) serta menerusi edaran borang kaji selidik.

Borang Kajian Kepuasan Pelanggan boleh dicapai melalui alamat berikut : https://goo.gl/forms/pZ55x7T6vl9SqGj03. Pautan  bagi Kajian Kepuasan Pelanggan Jabatan Perdana Menteri Siri 2/2016 hanya boleh dibuka menggunakan browser Google Chrome dan Mozilla Firefox sahaja.
Sekian, terima kasih.