Badan Berkanun

Bil Nama  
1.

Agensi Inovasi Malaysia (AIM)

2. Kumpulan Wang Biasiswa Pengajian Tinggi Raja-Raja dan Yang di-Pertua Yang di-Pertua Negeri

3. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) 

4. Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)

5.

Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah (RECODA)

6.

Lembaga Tabung Haji (LTH) 

7.

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) 

8.

Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Timur (ECERDC)

9. Perbadanan PR1MA Malaysia (PR1MA) 

10

Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA)

11

Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah (SEDIA)

12

Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)

13. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) 

14.

Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) 

15.

Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)