Badan Berkanun

Bil Nama  
1.

Agensi Inovasi Malaysia (AIM)

2. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)

3. Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)

4. Lembaga Tabung Haji (LTH) 

5. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

6.

Perbadanan PR1MA Malaysia (PR1MA)

7.

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)

8.

Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC)

9.

Kumpulan Wang Biasiswa Pengajian Tinggi Raja-Raja dan Yang di-Pertua Yang di-Pertua Negeri