Bahagian-Bahagian di JPM

Bahagian-Bahagian di JPM

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

Fungsi
 • Mengkaji, merancang, mengurus dan membangunkan modal insan.
 • Melestarikan ekosistem organisasi yang kondusif melalui aktiviti inovasi.
Seksyen
 • Seksyen Pengurusan Sumber Manusia – Noryusran Bin Sairan
 • Seksyen Pembangunan Organisasi & Pengurusan Perjawatan – Norhadzirah Binti Mohd Nor
 • Seksyen Pembangunan Sumber Manusia – Jasrihana Binti Jaapar
 • Seksyen Pengurusan Inovasi & Dasar – Rosmida Binti Omar 
 • Seksyen Pengurusan Prestasi – Salmah Binti Shahidan
 • Seksyen Kualiti dan Penyelarasan - Farzana Binti Ahmad Riza
 • Seksyen Pengurusan Psikologi - Badrul Hisham Bin Abu Hani
 • Seksyen Penyelarasan dan Khidmat Sokongan – Maimun Binti Saban

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Fungsi
 • Merancang, menyelaras dan memantau pengurusan peruntukan perbelanjaan serta pelaksanaan projek-projek pembangunan JPM mengikut peraturan dan prosedur yang berkuat kuasa.
 • Memberi khidmat nasihat mengenai isu-isu pelaksanaan projek pembangunan kepada Jabatan/Agensi JPM.  

Seksyen

 • Seksyen Pembangunan - Mohd Firdaus Bin Abdul Aziz

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

 Fungsi
 • Merancang, mengurus dan menyelaras penyediaan dan penyelenggaraan keperluan dan fasiliti pejabat, bangunan dan landskap.  
 • Merancang, mengurus, menyelaras dan menyedia kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta memberi khidmat nasihat berkaitan ICT.
 • Melaksana dan memberi khidmat nasihat serta sokongan dalam pengurusan rekod dan pendokumentasian, sistem keselamatan dan perkhidmatan perpustakaan.  
 • Memberi perkhidmatan yang berkesan dalam keurusetiaan mesyuarat, kebajikan dan sukan.
Seksyen
 • Seksyen Pentadbiran - Shobah Binti Jamil 
 • Seksyen Pengurusan Rekod - Norsuriaty Binti Awang Hassim
 • Seksyen Keselamatan - Mazlan bin Md Noor
 • Seksyen Pengurusan Aset - Nor Marini Binti Ibrahim
 • Seksyen Perpustakaan - Rosmieni Binti Che’ Mat
 • Seksyen Pengurusan Fasiliti - Khairul Nur Bin Osman

BAHAGIAN KEWANGAN

  Fungsi
 • Merancang, menyelaras, mengurus dan memantau penyediaan Bajet Mengurus Jabatan dan Agensi di bawah JPM (B06), melaksana dan menyelia perbelanjaan mengikut dasar, arahan, peraturan dan prosedur kewangan yang berkuat kuasa.
 • Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau pengurusan aset alih Kerajaan di JPM.
  Seksyen
 • Seksyen Kewangan - Shahrul Kamal Bin Osman
 • Seksyen Kewangan dan Akaun - Siti Noor Baiti Binti Mustafa
 • Seksyen Urusetia Lembaga Perolehan - Noor Fazian Binti Dolah

BAHAGIAN AKAUN

  Fungsi
 • Meningkatkan kualiti perkhidmatan perakaunan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan.
 • Memantapkan sistem pengurusan maklumat perakaunan dan kewangan yang menepati keperluan pembuat keputusan.
 • Memastikan perkhidmatan perakaunan dan pengurusan maklumat kewangan dilaksanakan dengan cekap mengikut kehendak undang-undang, peraturan kewangan dan Piawaian Perakaunan Kerajaan yang berkuat kuasa
 • Menyempurnakan 98% bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima baucar bayaran lengkap
Seksyen
 • Seksyen Perundingan – Khairudin Ali
 • Seksyen Pemantauan – Masayu Binti Mustafa
 • Seksyen Pentadbiran & Kewangan – Maznah Binti Taib
 • Seksyen Perakaunan Kewangan – Fredrick Gupong Ak Tawan
 • ​Seksyen Perakaunan Pengurusan – Maurice Takap

BAHAGIAN AUDIT DALAM

Fungsi

 • Merancang, melaksana serta melaporkan penemuan audit Jabatan/Agensi JPM
 • Memberi khidmat nasihat mengenai isu-isu pengurusan kewangan kepada Jabatan/ Agensi JPM.

Seksyen

 • Seksyen 1 (EPU/ICU/PTG/UPPA) - Sabarudin bin A. Kadir Wahab

 • Seksyen 2 (APMM/BHEPMM/ESCOMM) - Jimmy bin Tiven @ Wlliam Stephen

 • Seksyen 3 (JPNIN/PKPKK/BAHAGIAN PENYELIDIKAN/ISTANA NEGARA/UKAS) - Mazli Bin Sharudin

 • Seksyen 4 (BTN/PERMATA/ILKAP/SPK/LPKP SARAWAK/LPKP SABAH) - David @ Daud Ibo

 • Seksyen 5 (BAHAGIAN PERLINDUNGAN/SPRM/BPH) - Kosong

 • Seksyen 6 (JAKIM/JAWI/JAWHAR/PEJABAT MUFTI/PPMBRR/BPA) - Khairul Anwar Bin Abdul Hanan

 • Seksyen 7 (MKN/APM/APBN) - Faizah Binti Abdullah

 • Seksyen 8 (MAHKAMAH PERSEKUTUAN/PARLIMEN/JKSM/MAHKAMAH SYARIAH WP) - Nor Azira Binti Mohd Arsnan

 • Seksyen 9 (BHEUU/MdI/KABINET/SPA/MAMPU/PAJPM/JAN/UKSF/USF/PENASIHAT/UJKT/SMPKE/JBG/SUP SABAH/SUP SARAWAK/SPP/BIUPA/JP) - Mahiran Binti Abdul Aziz.

 • Seksyen 10 (SEMUA JABATAN) - Kosong

 • Seksyen Pentadbiran dan Keurusetiaan - Jamilah Binti Abd Jabbar

 

         PENGAUDITAN

         JAWATANKUASA AUDIT

 ​        PAUTAN BERKAITAN AUDIT

 

 

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

Fungsi 

 • Memastikan imej korporat JPM diurus dengan cekap;
 • Berperanan sebagai sekretariat aduan dan pengurusan perhubungan pelanggan JPM

 
Seksyen

 • Perancangan Komunikasi Dan Hal Ehwal Korporat  - Haji Muhamad Aszahari Bin Abdul Rahman
 • Perhubungan Awam dan Pengurusan Pelanggan – Encik Azrul bin Hasan

 
Unit

 • Unit Pentadbiran

PEJABAT PENASIHAT UNDANG_UNDANG

Fungsi
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan perundangan kepada Jabatan/Agensi JPM.

 
Seksyen

 • Pejabat Penasihat Undang-Undang - Datuk Almalena Sharmila Binti Dato' Dr. Johan

UNIT INTEGRITI

  Fungsi
 • Tadbir Urus - Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.
 • Pengukuhan Integriti - Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.
 • Pengesanan dan Pengesahan :
 • a) Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil. b) Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
 • Pengurusan Aduan - Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
 • Pematuhan - Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
 • Tatatertib - Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.
Seksyen
 • Seksyen Pengukuhan dan Pematuhan Integriti – Majdi Bin Mohamad Nor
 • Seksyen Tatatertib dan Pengesanan & Pengesahan - Norhafizah Binti Johar
 • Seksyen Aduan dan Tadbir Urus - Ahmad Rizal Fahmy Bin Abdullah Zawawi
 • Seksyen Pentadbiran UIG - Khairul Hamizu Bin Yusof
 

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Fungsi


Seksyen

BAHAGIAN PENGURUSAN ACARA

Fungsi


Seksyen

BAHAGIAN DASAR & PERANCANGAN STRATEGIK

Fungsi


Seksyen