Maklumat CIO

YBrs. Encik Zakaria bin Shaaban
Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan
TKSU (P)
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan
Pengurusan Atasan
88721803