ISTIADAT MENGARAK PANJI-PANJI KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG XV

Imej: