Kajian Kepuasan Pelanggan Jabatan Perdana Menteri Siri 2/2018

Borang kajian kepuasan pelanggan boleh dicapai di https://goo.gl/forms/xaC5lx8Lz9bQvD143.
Imej: