Perhimpunan Bulanan Bersama Timbalan Ketua Setiausaha Kanan, Jabatan Perdana Menteri Bagi Bulan November 2017

Tarikh: 
29/11/2017
Lampiran Imej: