Taqwim Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) 2018

BIL

PERKARA

TARIKH DAN MASA

i.    

Mesyuarat JPICT Bil.1/2018

8 Februari 2018 (Khamis)

2.30 petang

ii.  

Mesyuarat JPICT Bil.2/2018

15 Mac 2018 (Khamis)

2.30 petang

iii. 

Mesyuarat JPICT Bil.3/2018

19 April 2018 (Khamis)

9.00 pagi

iv. 

Mesyuarat JPICT Bil.4/2018

21 Mei 2018 (Isnin)

9.00 pagi

v.  

Mesyuarat JPICT Bil.5/2018

7 Jun 2018 (Khamis)

9.00 pagi

vi. 

Mesyuarat JPICT Bil.6/2018

19 Julai 2018 (Khamis)

9.00 pagi

vii.

Mesyuarat JPICT Bil.7/2018

18 Oktober 2018 (Khamis)

9.00 pagi