e-Pekeliling

 

Siri 1/2013 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 2 Tahun 2013 “ Perubahan Fi Perkhidmatan Bagi Perolehan Kerajaan Melalui Sistem Eperolehan (Ep)
Siri 2/2013 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 4 Tahun 2013 “ Pelaksanaan Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan
Siri 3/2013 Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2013 “ Pengurusan Kenderaan Kerajaan
Siri 4/2013 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 1 Tahun 2013 “ Menetapkan Kadar Baru Bayaran Wang Proses Permohonan Pinjaman Perumahan
Siri 5/2013 Surat Arahan Perbendaharaan Bertarikh 8 Februari 2013 “ Pelaksanaan Sekurang-Kurangnya 75% Perolehan Kerajaan Melalui Sistem Eperolehan (Ep)
Siri 6/2013 Surat Arahan Perbendaharaan Bertarikh 18 Mac 2013 “ Penyeragaman Kadar Sewa Kemudahan Untuk Institusi-Institusi Latihan Awam Di Malaysia
Siri 7/2013 Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 2013 “ Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih
Siri 8/2013 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 2013 “ Garis Panduan Mengenai Pengurusan Perolehan Information Telecommunication Technology (ICT) Kerajaan”