Jabatan

Bil Nama  
1.

Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)

2. Agensi Pengurusan Bencana Negara

3. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)

4. Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasaan Maritim Malaysia (BHEPMM)

5.

Bahagian Hal Ehwal Undang-undang (BHEUU)

6.

Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa (BIUPA)

7.

Bahagian Kampung Baru

8.

Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan

9. Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH)

10

Bahagian Penyelidikan

11

Bahagian Perlindungan

12

Bahagian PERMATA

13. Biro Pengaduan Awam (BPA)

14.

Biro Tatanegara (BTN)

15.

Eastern Sabah Security Command (ESSCOM)

16.

Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)

17. Istana Negara

18. Jabatan Audit Negara

19.

Jabatan Integriti dan Tadbir Urus Negara (JITN)

20 Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)

 

Bil Nama  
21

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 

22. Jabatan Peguam Negara (AGC) 

23.

Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan

24.

Jabatan Perangkaan Malaysia

25.

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 

26.

Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) 

27.

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)

28.

Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) Sabah

29.

Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) Sarawak

30.

Lembaga Penasihat

31.

Majlis Keselamatan Negara (MKN)

32.

Parlimen Malaysia 

33.

Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (CGSO)

34.

Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan

35

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

36.

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan

37. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja

38.

Pejabat Seranta FELDA

39.

Pejabat Setiausaha Persekutuan (SUP) Sabah

40. Pejabat Setiausaha Persekutuan (SUP) Sarawak