Anggota Pentadbiran JPM

YAB DATO' SRI MOHD. NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK
Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan
 
YAB DATO’ SERI DR. AHMAD ZAHID BIN HAMIDI
Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri
 
 
MENTERI
 
  YB DATUK SERI ABDUL RAHMAN DAHLAN
YB DATUK SERI IR. DR. WEE KA SIONG YB MEJAR JENERAL(B) DATO' SERI JAMIL KHIR BIN BAHAROM  YB TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA JOSEPH KURUP
 
                             
       
YB DATUK JOSEPH ENTULU ANAK BELAUN
 
 
YB DATO' SERI DR. SHAHIDAN BIN KASSIM
 
YB DATO’ SRI AZALINA BINTI DATO’ OTHMAN SAID  
 YB SENATOR DATUK PAUL LOW SENG KUAN
 
 

YB DATO’ SRI HAJAH NANCY BINTI HAJI SHUKRI

 
 
       
                 
TIMBALAN MENTERI
   
                         
            YB DATO' RAZALI IBRAHIM  YB SENATOR DATO’ SRI DEVAMANY A/L S. KRISHNASAMY  YB SENATOR DATO’ DR. ASYRAF WAJDI BIN DATO’ DUSUKI              
            Laman Web Rasmi   Laman Web Rasmi