Pertubuhan Antarabangsa

Bil Nama  
1. International Multilateral Partnership Against Cyber-Threats (IMPACT)
2.

Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur (KLRCA)