Aplikasi Permohonan Secara Online

Bagaimana Aplikasi Permohonan Secara Online dicapai ?

Jawapan :

Aplikasi permohonan secara online boleh dicapai di Laman Web Jabatan Perdana Menteri di http://www.jpm.gov.my.

Siapakah yang sepatutnya mengisi permohonan di Jabatan/ Agensi ?

Jawapan :

Hanya pegawai atau kakitangan yang dipertanggungjawabkan di setiap Jabatan/Agensi sahaja yang sepatutnya mengisi permohonan secara online.

Apakah syarat utama bagi mengisi borang permohonan secara online ?

Jawapan :

Syarat utama bagi mengisi permohonan secara online, pemohon hendaklah terlebih dahulu mendapatkan perakuan kelulusan ketua jabatan sebelum dapat melakukan permohonan.

 

PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI :

 
PUAN NORAZLINAWATI BT WALID
 
Telefon : 03-8872 3453