Direktori Staf

Muhammad Razlan Bin Rashid Ali
Ketua Komunikasi Korporat
KKK
Pejabat Ketua Komunikasi Korporat
Unit Komunikasi Korporat
8872 3438
razlan@jpm.gov.my

Azita Binti Nawi
Setiausaha Pejabat
PA KKK
Pejabat Ketua Komunikasi Korporat
Unit Komunikasi Korporat
8872 3428
azita@jpm.gov.my

Haji Muhamad Aszahari Bin Abdul Rahman
Timbalan Ketua Komunikasi Korporat
TKKK
Pejabat Timbalan Ketua Komunikasi Korporat
Unit Komunikasi Korporat
8872 3429
aszahari@jpm.gov.my

Azrul bin Hasan
Pegawai Perhubungan Awam
PPA I
Seksyen Perhubungan Awam & Komunikasi Kreatif
Unit Komunikasi Korporat
88723437
azrul@jpm.gov.my

Eliana Binti Mahat
Pegawai Perhubungan Awam
PPA II
Seksyen Perancang Komunikasi
Unit Komunikasi Korporat
88721912
eliana@jpm.gov.my

Azwarni Herni Binti Che Noh
Pegawai Perhubungan Awam
PPA III
Seksyen Pengurusan Pelanggan & Aduan
Unit Komunikasi Korporat
88723430
azwarni@jpm.gov.my

Rashila Binti Ab Rasid
Pegawai Perhubungan Awam (COS)
PPA
Seksyen Perhubungan Awam & Komunikasi Kreatif
Unit Komunikasi Korporat
8872 3493
rashila@jpm.gov.my

Nurul Syuhada Binti Jamaludin
Pegawai Penyelidik Sosial (COS)
PPS I
Seksyen Perancang Komunikasi
Unit Komunikasi Korporat
8872 3569
ktk_syuhada@jpm.gov.my

Norliza Binti Abdul Mihat
Penolong Pegawai Perhubungan Awam
PPA IV
Seksyen Perhubungan Awam & Komunikasi Kreatif
Unit Komunikasi Korporat
8872 3502
norliza@jpm.gov.my

Norhasila Binti Hasan
Penolong Pegawai Perhubungan Awam
PPA V
Seksyen Pengurusan Pelanggan & Aduan
Unit Komunikasi Korporat
8872 3495
norhasila@jpm.gov.my

Pages