Direktori Staf

Haji Muhamad Aszahari Bin Abdul Rahman
Timbalan Ketua Komunikasi Korporat
TKKK
Pejabat Timbalan Ketua Komunikasi Korporat
Unit Komunikasi Korporat
8872 3429
aszahari@jpm.gov.my
Hajah Noraini Binti Rahli
Pegawai Perhubungan Awam
PPA I
Seksyen Perhubungan Awam & Komunikasi Kreatif
Unit Komunikasi Korporat
88723437
nor.aini@jpm.gov.my
Norliza Binti Abdul Mihat
Penolong Pegawai Perhubungan Awam
PPA IV
Seksyen Perhubungan Awam & Komunikasi Kreatif
Unit Komunikasi Korporat
88723502
norliza@jpm.gov.my
Shawina Binti Ahmad
Pereka
P I
Seksyen Perhubungan Awam & Komunikasi Kreatif
Unit Komunikasi Korporat
88723432
shawina@jpm.gov.my
Roziah Binti Abu
Jurufotografi
AF I
Seksyen Perhubungan Awam & Komunikasi Kreatif
Unit Komunikasi Korporat
88723433
roziah@jpm.gov.my
Nurul Hanis Izzati Binti Awalludin
Penolong Pegawai Perhubungan Awam (PSH)
PPA
Seksyen Perhubungan Awam & Komunikasi Kreatif
Unit Komunikasi Korporat
8872 3569
psh_nurul@jpm.gov.my
Shaharuddin Bin Ahmad
Pembantu Jurufotografi
AF II
Seksyen Perhubungan Awam & Komunikasi Kreatif
Unit Komunikasi Korporat
88723433
shaharuddin@jpm.gov.my
Abdul Rashid Bin Abdul Karim
Pereka (PSH)
P II
Seksyen Perhubungan Awam & Komunikasi Kreatif
Unit Komunikasi Korporat
8872 3432
ktk_rashid@jpm.gov.my
Eaddey Irwan Bin Mohd Noor
Pembantu Awam
PA I
Seksyen Perhubungan Awam & Komunikasi Kreatif
Unit Komunikasi Korporat
88723433
eaddy@jpm.gov.my
Azwarni Herni Binti Che Noh
Pegawai Perhubungan Awam
PPA III
Seksyen Pengurusan Pelanggan & Aduan
Unit Komunikasi Korporat
88723430
azwarni@jpm.gov.my

Pages