Surat Pekeliling Am

BIL BIL SURAT PEKELILING AM PERKARA
1 Bil. 2 Tahun 2016 Pelaksanaan MS ISO 16175:2012 Information And Documentation- Principles And Functional Requirements For Records In Electronic Office Envoronments
2 Bil. 1 Tahun 2016 Tatacara Permohonan Baru/Penukaran Pakaian Seragam Dan Pakaian Istiadat Kakitangan Kerajaan Dan Badan Berkanun
3 Bil. 4 Tahun 2015

Pemindahan Terbitan Rasmi Ke Arkib Negara Malaysia

4 Bil. 3 Tahun 2015

Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek ICT

5 Bil. 2 Tahun 2015

Peraturan Bagi Menggunakan Rumah Peranginan Persekutuan

6 Bil. 1 Tahun 2015

Kelulusan Lawatan Rasmi Ke Luar Negara Bagi Ketua Setiausaha Kementerian/ Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan Persekutuan/ Ketua eksekutif Badan Berkanun Persekutuan

7 Bil. 2 Tahun 2014

Garis Panduan Kaedah Penjimatan Tenaga Di Pejabat dan Premis Kerajaan

8 Bil. 1 Tahun 2014

Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian

9 Bil. 4 Tahun 2013

Kemudahan Tambahan Yang Disediakan Di Rumah Peranginan Persekutuan Tasik Kenyir

10 Bil. 3 Tahun 2013

Penggunaan Sistem Penerbangan Bagi Perjalanan Udara Rasmi Domestik Dan Luar Negara Anggota Perkhidmatan Awam

Pages