Piagam Pelanggan Jabatan Perdana Menteri

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan berikut dengan berkualiti, cekap dan tepat dalam tempoh waktu yang berpatutan:

1.  Memastikan urusan perkhidmatan diselesaikan dalam tempoh 5 hingga 21 hari bekerja mengikut jenis urusan seperti berikut:                                                            

a) Urusan penempatan;
b) Urusan cuti, elaun dan kemudahan;
c) Keputusan perakuan Panel Pengurusan Program Transformasi Minda (PTM);
d) Pengeluaran Surat Keputusan/Penyiaran (kenaikan pangkat/pemangkuan) Kumpulan Sokongan II Perkhidmatan Bukan Gunasama JPM; dan
e) Penyediaan laporan kaunseling.

2.  Memproses bayaran sehingga pengeluaran Cek/EFT dalam tempoh empat (4) hari bagi dokumen kewangan yang lengkap  dan sempurna;

3.  Mengeluarkan Waran Peruntukan Kecil Belanja Mengurus dalam tempoh dua (2) hari bekerja setelah diterima:

a) Waran Am daripada Kementerian Kewangan Malaysia; dan
b) Kelulusan agihan/pindah peruntukan.

4.  Memastikan permohonan perubahan siling dan skop projek yang lengkap melalui Sistem Pemantauan Projek II (SPP II) dikemukakan

     kepada Unit Perancang Ekonomi (EPU) dalam tempoh tiga (3) hari bekerja;

5.  Mengeluarkan maklum balas kepada pemaju projek perumahan PPA1M dalam tempoh tiga (3) hari bekerja daripada tarikh penerimaan

     kertas cadangan dan mengeluarkan surat niat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh keputusan Jawatankuasa Khas PPA1M;

6.  Mengemukakan pemerhatian Audit Pengurusan Kewangan dalam tempoh 23 hari bekerja selepas pengauditan selesai dijalankan;

7.  Memberi maklum balas awal terhadap aduan JPM yang telah diterima dalam tempoh lima (5) hari bekerja dan penyelesaian aduan JPM

     dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh aduan diterima;

8.  Memastikan prosiding tatatertib disempurnakan dalam tempoh enam (6) minggu dari tarikh penentuan kes Prima Facie;
 
9. Memberi perkhidmatan nasihat undang-undang yang berkualiti, profesional dan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang Malaysia dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja bergantung kepada kerumitan isu dan penerimaan dokumen / fakta yang lengkap berkaitan isu undang-undang yang dikemukakan.
 
10. Menyelesaikan urusan hal ehwal pentadbiran bagi urusan berikut:
   
a) Mengurus perolehan harta modal dan perkhidmatan yang diperlukan oleh JPM dalam tempoh tujuh (7) hari bagi pembelian terus, 60 hari bagi sebutharga dan tiga (3) hingga lima (5) bulan perolehan melalui tender;
b) Menyelesaikan aduan kerosakan ICT secara dalaman dalam tempoh tiga (3) hari bekerja sekiranya ia tidak melibatkan pembekal;
c) Mengeluarkan pas keselamatan Tetap dalam tempoh satu (1) hari dan Pas Keselamatan Sementara dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh permohonan lengkap diterima; dan

d) Mengeluarkan surat peringatan pemulangan bahan bacaan seperti berikut:

        (i) Pertama: 1 hari bekerja selepas tamat tempoh pinjaman;
 
        (ii) Kedua: 7 hari selepas surat peringatan pertama; dan
 
        (iii) Ketiga: 14 hari selepas surat peringatan kedua.

Pencapaian Piagam Pelanggan April 2017