Maklumat CIO

 
YBhg. Dato' Junaidah binti Kamarruddin
Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan
TKSU (P)
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan
Pengurusan Atasan
88721803