Bil. 1 Tahun 1991

Pengekalan Kuasa-Kuasa Yang Telah Diserahkan Daripada Setiausaha Persekutuan Sabah Dan Sarawak Kepada Pihak-Pihak Berkuasa Persekutuan & Kuala Lumpur, Kuching Dan Kota Kinabalu
lampiran_surat_pekeliling_am: