I LOVE THE STATE’S PEOPLE

Tarikh : 
13/03/2017

New Straits Times (News: m/s 2) – Kerajaan Persekutuan hari ini tidak ‘mendera’ negeri Kelantan walaupun negeri tersebut bukan dibawah pimpinan Kerajaan Persekutuan. Buktinya, Kelantan menerima peruntukan yang tinggi sehingga mencecah RM12.11 bilion dalam Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK-11). Peruntukan tersebut diterjemahkan menerusi deretan projek baharu. Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Tun Razak menggunakan pendekatan berbeza dalam mentadbir negara dengan seadil mungkin dan membela nasib rakyat sebaik mungkin tanpa meminggirkan atau membeza-bezakan mana-mana negeri. 

Lampiran Imej: