PERTANDINGAN ANUGERAH INOVASI JABATAN PERDANA MENTERI 2019

PERTANDINGAN ANUGERAH INOVASI JABATAN PERDANA MENTERI (AIJPM)  2019

Dimaklumkan bahawa Jabatan Perdana Menteri (JPM) akan menganjurkan Pertandingan Anugerah Inovasi Jabatan Perdana Menteri 2019. Surat Pelawaan Menyertai Pertandingan AIJPM 2019 beserta lampiran-lampiran berkaitan adalah seperti berikut:

  1. Surat Pelawaan;
  2. Senarai Semak
  3. Lampiran A – Borang Penyertaan
  4. Lampiran B – Format Laporan AIJPM 2019
  5. Garis Panduan Penyertaan AIJPM 2019
  6. Lampiran C – Kriteria Penilaian AIJPM 2019

Sekian, terima kasih.