PERTANDINGAN ANUGERAH INOVASI JABATAN PERDANA MENTERI (AIJPM) 2018

PERTANDINGAN ANUGERAH INOVASI JABATAN PERDANA MENTERI (AIJPM)  2018

Dimaklumkan bahawa Pusat Inovasi Nilai (VIC) telah membuka penyertaan bagi Pertandingan Anugerah Inovasi Jabatan Perdana Menteri (AIJPM) 2018. Surat Pelawaan Menyertai Pertandingan AIJPM 2018 beserta lampiran-lampiran berkaitan adalah seperti berikut:

  1. Surat Pelawaan;
  2. Senarai Semak
  3. Lampiran A – Borang Penyertaan
  4. Lampiran B – Format Laporan AIJPM 2018
  5. Garis Panduan Penyertaan AIJPM 2018
  6. Lampiran D – Kriteria Penilaian AIJPM 2018

Sekian, terima kasih.