PERTANDINGAN HORIZON BAHARU KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) JABATAN PERDANA MENTERI 2019

Dimaklumkan bahawa Jabatan Perdana Menteri (JPM) akan menganjurkan Pertandingan Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Jabatan Perdana Menteri 2019 . Sehubungan dengan itu, kerjasama pihak puan adalah dipohon untuk memuat naik Surat Pelawaan Menyertai Pertandingan KIK JPM 2019 beserta lampiran-lampiran berkaitan di laman sesawang rasmi JPM. Dokumen-dokumen tersebut adalah seperti berikut:

  1. Surat Pelawaan;
  2. Panduan Penyertaan;  dan
  3. Lampiran A – Borang Penyertaan