PERTANDINGAN KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) JABATAN PERDANA MENTERI 2018

Dimaklumkan bahawa Bahagian Inovasi dan Pengurusan Sumber Manusia (BIPSM) telah membuka penyertaan bagi Pertandingan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Jabatan Perdana Menteri 2018. Sehubungan dengan itu, kerjasama pihak puan adalah dipohon untuk memuat naik Surat Pelawaan Menyertai Pertandingan KIK JPM 2018 beserta lampiran-lampiran berkaitan di laman sesawang rasmi JPM. Dokumen-dokumen tersebut adalah seperti berikut:
  1. Surat Pelawaan;
  2. Panduan Penyertaan;  dan
  3. Lampiran A – Borang Penyertaan