Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2019

 

Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Aduan Integriti 1 - - 1 1 - - - -       3
2. Aduan Kerosakan Aset Alih 5 15 6 15 12 5 4 3 9       74
3. Aduan Kerosakan Telefon 75 82 57 50 38 29 68 57 54       510
4. Aduan Kafetaria - - - 1 - - 1 1 2       5
5. Aduan Bangunan 74 60 101 115 69 129 112 112 69       841
6. Aduan ICT 201 132 135 162 132 86 112 114 146       1220
  Jumlah Keseluruhan 356 289 299 344 252 249 297 287 280       2653