Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2020

 

Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Aduan Integriti -                       -
2. Aduan Kerosakan Aset Alih 4                       4
3. Aduan Kerosakan Telefon 42                       42
4. Aduan Kafetaria 3                       3
5. Aduan Bangunan 78                       78
6. Aduan ICT 154                       154
  Jumlah Keseluruhan 281                       281