Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2020

 

Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Aduan Integriti - 1 - - - - - - -       1
2. Aduan Kerosakan Aset Alih 4 5 2 0 1 1 1 5 16       35
3. Aduan Kerosakan Telefon 42 44 36 9 5 47 42 38 68       331
4. Aduan Kafetaria 3 - - - - - - - -       3
5. Aduan Bangunan 78 89 69 19 55 67 83 52 95       606
6. Aduan ICT 154 109 74 33 87 151 174 164 177       1,123
  Jumlah Keseluruhan 281 248 181 61 148 266 299 259 356       2,099