Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2020

 

Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Aduan Integriti - 1 - -                 1
2. Aduan Kerosakan Aset Alih 4 5 2 0                 11
3. Aduan Kerosakan Telefon 42 44 36 9                 131
4. Aduan Kafetaria 3 - - -                 3
5. Aduan Bangunan 78 89 69 19                 255
6. Aduan ICT 154 109 74 33                 370
  Jumlah Keseluruhan 281 248 181 61                 771