Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2020

 

Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Aduan Integriti - 1                     1
2. Aduan Kerosakan Aset Alih 4 5                     9
3. Aduan Kerosakan Telefon 42 44                     86
4. Aduan Kafetaria 3 -                     3
5. Aduan Bangunan 78 89                     167
6. Aduan ICT 154 109                     263
  Jumlah Keseluruhan 281 248                     529