Status Pengemaskinian HRMIS

Status Pengemaskian Modul HRMIS Tahun 2020 (Sehingga 27 Mei 2020)

  1.     K1: Sasaran Kerja Tahunan
  2.     K2: Pemurnian Data
  3.     K3: Perisytiharan Harta
  4.     K4: Penamatan Perkhidmatan