Status Pengemaskinian HRMIS

Status Pengemaskian Modul HRMIS (Sehingga 2 Disember 2018)

  1.    Perjawatan
  2.    Pemurnian Data
  3.    LNPT 2018
  4.    Perisytiharan Harta
  5.    Penamatan Perkhidmatan