Taqwim Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) 2019

Bil

Perkara

Tarikh Mesyuarat

Masa Mesyuarat

Lokasi

Tarikh Akhir Penghantaran Kertas Permohonan dan Maklumbalas Mesyuarat

  1.  

Mesyuarat JPICT JPM Bil. 1 Tahun 2019

14 Feb 2019 (Khamis)

9.00 pagi

Bilik Persidangan Dinamik,

Aras 2, Blok B1,

Kompleks JPM

1 Februari 2019 (Jumaat)

  1.  

Mesyuarat JPICT JPM Bil. 2 Tahun 2019

11 Apr 2019 (Khamis)

9.00 pagi

29 Mac 2019 (Jumaat)

  1.  

Mesyuarat JPICT JPM Bil. 3 Tahun 2019

20 Jun 2019 (Khamis)

2.30 petang

7 Jun 2019 (Jumaat)

  1.  

Mesyuarat JPICT JPM Bil. 4 Tahun 2019

22 Ogos 2019 (Khamis)

9.00 pagi

9 Ogos 2019 (Jumaat)

  1.  

Mesyuarat JPICT JPM Bil. 5 Tahun 2019

17 Okt 2019 (Khamis)

2.30 petang

4 Oktober 2019 (Jumaat)

Catatan:

  1. Tarikh, masa dan lokasi Mesyuarat JPICT JPM Tahun 2019 akan dipinda mengikut kesesuaian semasa (sekiranya diperlukan); dan
  2. Kertas permohonan kelulusan teknikal perolehan projek ICT hendaklah mematuhi perkara-perkara seperti yang berikut:
  1. Mendapat kelulusan peruntukan daripada agensi pusat yang meluluskan peruntukan kewangan Kerajaan Persekutuan sebelum dikemukakan untuk kelulusan teknikal di peringkat JPICT JPM;
  2. Mematuhi format pengisian mengikut Tatacara Penyediaan Kertas Permohonan JPICT yang dilampirkan; dan
  3. Dikemukakan kepada pihak urus setia JPICT JPM melalui e-mel sebelum atau pada tarikh akhir penghantaran kertas permohonan yang telah ditetapkan.