Jabatan: Laman2 of 3

Bil Nama  
17. Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan

18. Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)
      (i) Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA)
19. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

20.

Lembaga Penasihat

21. Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan

22.

Majlis Keselamatan Negara (MKN)

       (i) Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA)

23.

Parlimen Malaysia

24.

Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (CGSO)

25. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia 

26. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

27. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja

28. Pejabat Urus Setia Bekas Perdana Menteri

       (i) Pejabat Urus Setia Bekas Perdana Menteri YABhg. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad

       (ii) Pejabat Urus Setia Bekas Perdana Menteri YABhg. Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi

       (iii) Pejabat Urus Setia Bekas Perdana Menteri YBhg. Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak

29.

Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC)

        (i)  Biro Pengaduan Awam (BPA)

 

     (ii) Institut Integriti Malaysia (IIM)

 

     (iii) Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (SIAP)

       (iv) Pasukan Nukleus Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC)