Jabatan: Laman3 of 3


Bil Nama  
30. Shared Prosperity Delivery Unit (SEPADU)
31.

Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK)

32.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

33.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)

34.

Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan (SPKP)

35.

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)

36.

Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)

37. Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)
38.

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

39.

Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)

40. Unit Perancang Ekonomi (EPU)

        (i) Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS)
        (ii) Johor Petroleum Resources Corporation (JPDC)
       (iii) Malaysia Petroleum Resources Corporation  Berhad (MPRC)
       (iv) Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (SEDCS)
       (v) Research Management Agency (RMA)
41.

Urusetia Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Persekutuan (UJKT)