Data Terbuka Kerajaan

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta. Garis Panduan Data Terbuka:

Capaian dataset boleh dibuat melalui http://data.gov.my