Jawatankuasa

Bil Nama  
1. Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan (JKSTUPKK)
2.

Jawatankuasa Khas Untuk Menyemak Semula Undang-undang dan Urusan Perjalanan Pilihan Raya (ERC)