Direktori Pegawai

Norizan binti Mohd Yunos
Ketua Akauntan
KA(W)
Pejabat Ketua Akauntan
Bahagian Akaun
88723575
norizan@jpm.gov.my

Rosliza binti Mohd Shariff
Setiausaha Pejabat
PA KA(W)
Pejabat Ketua Akauntan
Bahagian Akaun
88723576
rosliza.shariff@jpm.gov.my

Zarina binti Yusuf
Timbalan Ketua Akauntan (Pengurusan) / Ketua Seksyen Perakaunan Pengurusan
TKA(W)P
Pejabat Timbalan Ketua Akauntan
Bahagian Akaun
88723757
zarina_yusuf@jpm.gov.my

Azmawati binti Saadi
Setiausaha Pejabat
PA TKA(W)P
Pejabat Timbalan Ketua Akauntan
Bahagian Akaun
88723761
azmawati.saadi@jpm.gov.my

Syalinna Majid
Timbalan Ketua Akauntan (Operasi) / Ketua Seksyen Perakaunan Kewangan
TKA(W)O
Pejabat Timbalan Ketua Akauntan
Bahagian Akaun
88723756
syalinna@jpm.gov.my

Norliyana binti Abu Bakar
Setiausaha Pejabat
PA TKA(W)PK
Pejabat Timbalan Ketua Akauntan
Bahagian Akaun
88723762
norliyana@jpm.gov.my

Masayu binti Mustafa
Ketua Seksyen Perundingan
KS(W)R
Seksyen Perundingan
Bahagian Akaun
88723636
masayu@jpm.gov.my

Fredrick Gupong Anak Tawan
Ketua Seksyen Pemantauan
KS(W)P
Seksyen Pemantauan
Bahagian Akaun
88723758
fredrick@jpm.gov.my

Masrina binti Mohd Farid
Ketua Seksyen Pentadbiran dan Kewangan
KS(W)T
Seksyen Pentadbiran & Kewangan
Bahagian Akaun
88723638
masrina@jpm.gov.my

Harozi binti Kamaludin
Ketua Unit Akaun
A(W)PK1
Seksyen Perakaunan Kewangan
Bahagian Akaun
88723759
roziha@jpm.gov.my

Pages