Direktori Pegawai

Shobah Binti Jamil
Setiausaha Bahagian
SUB(P)
Pejabat Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan
Bahagian Khidmat Pengurusan
88723404
shobah@jpm.gov.my

Siti Raudhah Binti Aziz
Setiausaha Pejabat
PA SUB(P)
Pejabat Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan
Bahagian Khidmat Pengurusan
88723405
sitiraudhah@jpm.gov.my

Adila Sabri bin Muhammad
Timbalan Setiausaha Bahagian
TSUB (P)
Pejabat Timbalan Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan
Bahagian Khidmat Pengurusan
88723406
adilasabri@jpm.gov.my

Mohd Kyizzad bin Mesran
Ketua Seksyen Pengurusan Aset
KPSU(P)A
Seksyen Pengurusan Aset
Bahagian Khidmat Pengurusan
88721973
kyizzad@jpm.gov.my

Raja Suzilawati binti Raja Hasan
Ketua Penolong Setiausaha
KPSU (P)T2
Seksyen Pentadbiran BKP
Bahagian Khidmat Pengurusan
0388723439
suzilawati@jpm.gov.my

Nazrul Rizal Bin Abdul Rahim
Ketua Seksyen Keselamatan
KSK(P)
Seksyen Keselamatan
Bahagian Khidmat Pengurusan
88723462
nazrulrizal@jpm.gov.my

Radin Hedly Shah Bin Radin Mohamad Hambali
Ketua Penyelaras
MAKSAK
Bahagian Khidmat Pengurusan
0392874491/92 ext101
radinhedly@maksak.gov.my

Khairul Nur Bin Osman
Jurutera Kanan
JK(P)
Seksyen Pengurusan Fasiliti
Bahagian Khidmat Pengurusan
88721998
khairul.nur@jpm.gov.my

Norsuriaty Binti Awang Hassim
Pegawai Arkib
Seksyen Pengurusan Rekod
Bahagian Khidmat Pengurusan
88723409
norsuriaty@jpm.gov.my

Rosmieni Binti Che' Mat
Ketua Seksyen Perpustakaan
KSP
Seksyen Perpustakaan
Bahagian Khidmat Pengurusan
88723670
rosmieni@jpm.gov.my

Pages