Direktori Pegawai

Khairulizam Bin Othman
Setiausaha Bahagian
SUB(L)
Pejabat Setiausaha Bahagian Perolehan
Pejabat SUB(L)
Bahagian Perolehan
88721985
khairulizam@jpm.gov.my

Azfaliza Binti Abd Latif
Setiausaha Pejabat
PA SUB(L)
Pejabat Setiausaha Bahagian Perolehan
Pejabat SUB(L)
Bahagian Perolehan
88721986
azfaliza_latif@jpm.gov.my

Norsuhana Binti Azman
Ketua Penolong Setiausaha
KPSU(L)S1
Bahagian Perolehan
Seksyen Sekretariat dan Pematuhan 
88723727
norsuhana.azman@jpm.gov.my

Noor Zanariah binti Mardi
Ketua Penolong Setiausaha
KPSU(L)O1
Seksyen Operasi dan Pentadbiran Kontrak
Bahagian Perolehan
0388723218
noorzanariah@jpm.gov.my

Dayang Faizah Binti Awang Maliki
Ketua Penolong Setiausaha
KPSU(L)S2
Bahagian Perolehan
Seksyen Sekretariat dan Pematuhan 
88721869
dyg_faizah@jpm.gov.my

Rohana binti Kamarul Arifin
PSU(L)O2
Bahagian Perolehan
Seksyen Operasi dan Pentadbiran Kontrak
88723733
rohanakamarul@jpm.gov.my

Mohd Faizal Bin Abdul Ghani
Penolong Setiausaha
PSU(L)O3
Bahagian Perolehan
Seksyen Operasi dan Pentadbiran Kontrak
88723785
faizal_ghani@jpm.gov.my

Khatijah binti Hussein
Penolong Setiausaha
PSU (L)O1
Bahagian Perolehan
Seksyen Operasi dan Pentadbiran Kontrak
0388723728
khatijah_hussein@jpm.gov.my

Meor Azeem Bin Meor Azli
Penolong Setiausaha
PSU(L)S2
Bahagian Perolehan
Seksyen Sekretariat dan Pematuhan 
88723744
azeem@jpm.gov.my

Melissa Martha Anak Jimmy
Penolong Setiausaha
PSU(L)S1
Bahagian Perolehan
Seksyen Sekretariat dan Pematuhan 
88721984
melissa@jpm.gov.my

Pages