Direktori Pegawai

Rosli bin Abd Rahman
Ketua Unit Integriti
K U I
Unit Integriti
0388725641
rosli.rahman@jpm.gov.my

Majdi Bin Mohamad Nor
Pegawai Integriti (3)
PI (3)
Seksyen Pengukuhan dan Pematuhan Integriti
Unit Integriti
88723408
majdi@jpm.gov.my

Norhafizah Binti Johar
Pegawai Integriti (1)
PI(1)
Seksyen Tatatertib dan Pengesanan & Pengesahan
Unit Integriti
88725690
norhafizah_johar@jpm.gov.my

Ahmad Rizal Fahmy Bin Abdullah Zawawi
Pegawai Integriti (2)
PI(2)
Seksyen Aduan dan Tadbir Urus
Unit Integriti
88725645
rizal@jpm.gov.my

Khairul Hamizu Bin Yusof
Ketua Pembantu Tadbir
KPT
Seksyen Pentadbiran UIG
Unit Integriti
88725667
hamizu@jpm.gov.my

Fatin Nadiah Binti Alias
Pembantu Tadbir
PT
Seksyen Pentadbiran UIG
Unit Integriti
88723526
ktk_nadiah@jpm.gov.my