Direktori Pegawai

Khairul Azhar Bin Mohamed Hata
Penolong Setiausaha
PSU(D)SII

Bahagian Dasar & Perancangan Strategik

88723722
ktk_azhar@jpm.gov.my

Mohd Azri Azwar Bin Mohd Azan
Penolong Pegawai Tadbir
PPT(D)U

Bahagian Dasar & Perancangan Strategik

88721899
mohdazri@jpm.gov.my

Siti Noraini Binti Mohd Nasir
Penolong Pegawai Tadbir
PPT(D)Q

Bahagian Dasar & Perancangan Strategik

88723415
siti.noraini@jpm.gov.my

Nur Jumaaton Binti Mohd Yusoh
Ketua Pembantu Tadbir (P/O)
KPT(D)

Bahagian Dasar & Perancangan Strategik

88721905
jumaaton@jpm.gov.my

Norazlin Binti Abdul Wahab
Pembantu Tadbir (P/O)
PT(D)U

Bahagian Dasar & Perancangan Strategik

88721897
norazlin.wahab@jpm.gov.my

Nurhidayu Binti Jamal
Pembantu Tadbir
PT(D)Q

Bahagian Dasar & Perancangan Strategik

88721901
nurhidayu@jpm.gov.my

Nor Izwan Bin Sidik
Pembantu Operasi
PO(D)

Bahagian Dasar & Perancangan Strategik

88723748
norizwan@jpm.gov.my

Pages