Surat Pekeliling Am

BIL BIL SURAT PEKELILING AM PERKARA
1 Bil. 2 Tahun 2018

Sistem Pentadbiran Kerajaan Malaysia di Luar Negeri

2 Bil. 1 Tahun 2018

Peraturan Mengenai Penggunaan Kemudahan, Kelengkapan dan Aset Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Oleh Pertubuhan Kebajikan dan Sukan Serta Kesatuan Sekerja Perkhidmatan Awam dan Badan Berkanun

3 Bil. 1 Tahun 2017 Penerimaan Anugerah Asing Daripada Ketua Negara Asing Kepada Pegawai Kerajaan Yang Sedang Berkhidmat Di Luar Negara
4 Bil. 2 Tahun 2016 Pelaksanaan MS ISO 16175:2012 Information And Documentation- Principles And Functional Requirements For Records In Electronic Office Envoronments
5 Bil. 1 Tahun 2016 Tatacara Permohonan Baru/Penukaran Pakaian Seragam Dan Pakaian Istiadat Kakitangan Kerajaan Dan Badan Berkanun
6 Bil. 4 Tahun 2015

Pemindahan Terbitan Rasmi Ke Arkib Negara Malaysia

7 Bil. 3 Tahun 2015

Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek ICT

8 Bil. 2 Tahun 2015

Peraturan Bagi Menggunakan Rumah Peranginan Persekutuan

9 Bil. 1 Tahun 2015

Kelulusan Lawatan Rasmi Ke Luar Negara Bagi Ketua Setiausaha Kementerian/ Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan Persekutuan/ Ketua eksekutif Badan Berkanun Persekutuan

10 Bil. 2 Tahun 2014

Garis Panduan Kaedah Penjimatan Tenaga Di Pejabat dan Premis Kerajaan

Pages