Surat Pekeliling Am

BIL BIL SURAT PEKELILING AM PERKARA
11 Bil. 1 Tahun 2016 Tatacara Permohonan Baru/Penukaran Pakaian Seragam Dan Pakaian Istiadat Kakitangan Kerajaan Dan Badan Berkanun
12 Bil. 4 Tahun 2015

Pemindahan Terbitan Rasmi Ke Arkib Negara Malaysia

13 Bil. 3 Tahun 2015

Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek ICT

14 Bil. 2 Tahun 2015

Peraturan Bagi Menggunakan Rumah Peranginan Persekutuan

15 Bil. 1 Tahun 2015

Kelulusan Lawatan Rasmi Ke Luar Negara Bagi Ketua Setiausaha Kementerian/ Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan Persekutuan/ Ketua eksekutif Badan Berkanun Persekutuan

16 Bil. 2 Tahun 2014

Garis Panduan Kaedah Penjimatan Tenaga Di Pejabat dan Premis Kerajaan

17 Bil. 1 Tahun 2014

Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian

18 Bil. 4 Tahun 2013

Kemudahan Tambahan Yang Disediakan Di Rumah Peranginan Persekutuan Tasik Kenyir

19 Bil. 3 Tahun 2013

Penggunaan Sistem Penerbangan Bagi Perjalanan Udara Rasmi Domestik Dan Luar Negara Anggota Perkhidmatan Awam

20 Bil. 2 Tahun 2013

Tatacara Penggunaan Bilik Menunggu Khas Bagi Orang Kenamaan Di KLIA

Pages