Surat Pekeliling Am

BIL BIL SURAT PEKELILING AM PERKARA
21 Bil. 3 Tahun 2012

Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian

22 Bil. 2 Tahun 2012

Seranta Awam Atas Talian Bagi Sebarang Cadangan Atau Pindaan Undang-undang

23 Bil. 1 Tahun 2012

Garis Panduan Pengukuran Pencapaian Program/Projek Pembangunan Melalui Penilaian Outcome

24 Bil. 3 Tahun 2011

Permohonan Kelulusan Penyewaan Ruang Pejabat Di Premis Bukan Milik Kerajaan Persekutuan

25 Bil. 2 Tahun 2011

Pindaan Pekeliling Am Bil 3 Tahun 1999 : Peraturan-Peraturan Bagi Menjalankan Penyelidikan di Malaysia

26 Bil. 1 Tahun 2011

Terma Rujukan Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara

27 Bil. 1 Tahun 2010

Peraturan Menggunakan Rumah Peranginan Persekutuan

28 Bil. 2 Tahun 2009

Sistem Pentadbiran Kerajaan Malaysia (SPKM) Di Luar Negeri

29 Bil.11 Tahun 2008

Pindaan Kepada Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2008 Mengenai Had Nilai Projek ICT Yang Memerlukan Kelulusan Teknikal JTICT/JPICT Bagi Permohonan Yang Tidak Melibatkan Pembangunan Sistem Aplikasi

30 Bil. 3 Tahun 2008

Penggunaan Sistem Penerbangan Bagi Perjalanan Rasmi Ke Luar Negara Anggota Perkhidmatan Awam

Pages