Surat Pekeliling Am

BIL BIL SURAT PEKELILING AM PERKARA
41 Bil. 1 Tahun 2003 Pengumpalan dan Pemeliharaan Surat-Surat Persendirian Penjawat-Penjawat Tinggi Kerajaan di Arkib Negara Malaysia
42 Bil. 1 Tahun 2001 Pembekalan Perabot dan Kelengkapan Lain Rumah-Rumah yang diperuntukkan kepada Penjawat-Penjawat Tinggi Kerajaan
43 Bil. 1 Tahun 2000 Skim Sumbangan Amal Jariah Melalui Potongan Gaji Bulanan Anjuran Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM)
44 Bil. 2 Tahun 2000 Peranan Jawatankuasa-Jawatankuasa di bawah Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK)
45 Bil. 2 Tahun 1999 Penggunaan Kereta Nasional Semasa Lawatan Menteri-Menteri Persekutuan Ke Negeri-Negeri
46 Bil. 2 Tahun 1998 Garis Panduan Pembubaran Badan-Badan Berkanun Persekutuan
47 Bil. 4 Tahun 1998 Penggunaan Sistem Penerbangan Selain Daripada Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) Untuk Penerbangan Dosmestik
48 Bil. 1 Tahun 1997 Peraturan Pemuliharaan Rekod-Rekod Kerajaan
49 Bil. 2 Tahun 1997 Peraturan Bagi Menggunakan Rumah Peranginan Persekutuan Pulau Langkawi
50 Bil. 3 Tahun 1997 Pembekalan Perabot Dan Kelengkapan Lain Rumah-Rumah Yang Diperuntukkan Kepada Penjawat-Penjawat Tinggi Kerajaan

Pages