Surat Pekeliling Am

BIL BIL SURAT PEKELILING AM PERKARA
51 Bil. 1 Tahun 1996 Garis Panduan Mengenai Penglibatan Anggota-Anggota Perkhidmatan Awam Dalam Kegiatan-Kegiatan Sukan Komanwel KL
52 Bil. 2 Tahun 1995 Pengurusan Penyelenggaraan-Pengwujudan Sistem Penyelenggaraan Yang Dirancang
53 Bil. 4 Tahun 1994 Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai-Pegawai Awam Dan Agensi-Agensi Kerajaan Dalam Aktiviti-Aktiviti Yang Berkaitan Dengan Al-Arqam
54 Bil. 3 Tahun 1994 Pengibaran Bendera Malaysia Di Bangunan-Bangunan Persekutuan Seluruh Negara
55 Bil. 2 Tahun 1994 Peraturan Bagi Menggunakan Rumah Penginapan Persekutuan
56 Bil. 1 Tahun 1994 Peraturan Bagi Menggunakan Rumah Penginapan Persekutuan Di Dalam Dan Di Luar Negara
57 Bil. 5 Tahun 1993 Peraturan-Peraturan Bagi Pegawai-Pegawai Persekutuan Yang Berkhidmat Di Jabatan-Jabatan Di Bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri
58 Bil. 4 Tahun 1993 Perhubungan Pegawai-Pegawai Awam Dengan Raja-Raja
59 Bil. 1 Tahun 1993 Peraturan Penggunaan mesin Faksimili di Pejabat-Pejabat Kerajaan 
60 Bil. 4 Tahun 1991 Penggunaan Kapal Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM)

Pages