Surat Pekeliling Am

BIL BIL SURAT PEKELILING AM PERKARA
51 Bil. 2 Tahun 1995 Pengurusan Penyelenggaraan-Pengwujudan Sistem Penyelenggaraan Yang Dirancang
52 Bil. 4 Tahun 1994 Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai-Pegawai Awam Dan Agensi-Agensi Kerajaan Dalam Aktiviti-Aktiviti Yang Berkaitan Dengan Al-Arqam
53 Bil. 3 Tahun 1994 Pengibaran Bendera Malaysia Di Bangunan-Bangunan Persekutuan Seluruh Negara
54 Bil. 2 Tahun 1994 Peraturan Bagi Menggunakan Rumah Penginapan Persekutuan
55 Bil. 1 Tahun 1994 Peraturan Bagi Menggunakan Rumah Penginapan Persekutuan Di Dalam Dan Di Luar Negara
56 Bil. 5 Tahun 1993 Peraturan-Peraturan Bagi Pegawai-Pegawai Persekutuan Yang Berkhidmat Di Jabatan-Jabatan Di Bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri
57 Bil. 4 Tahun 1993 Perhubungan Pegawai-Pegawai Awam Dengan Raja-Raja
58 Bil. 1 Tahun 1993 Peraturan Penggunaan mesin Faksimili di Pejabat-Pejabat Kerajaan 
59 Bil. 4 Tahun 1991 Penggunaan Kapal Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM)
60 Bil. 3 Tahun 1991 Skim Perlindungan Insuran Bagi Ahli-Ahli Kebajikan Dan Sukan Di Jabatan - Jabatan Kerajaan

Pages