Surat Pekeliling Am

BIL BIL SURAT PEKELILING AM PERKARA
61 Bil. 3 Tahun 1991 Skim Perlindungan Insuran Bagi Ahli-Ahli Kebajikan Dan Sukan Di Jabatan - Jabatan Kerajaan
62 Bil. 2 Tahun 1991 Peraturan Mengenai Penggunaan Pelbagai Kemudahan Dan Kelengkapan Jabatan Kerajaan Oleh Pertubuhan Kebajikan Dan Sukan Di Agensi-Agensi Kerajaan (Pindaan)
63 Bil. 1 Tahun 1991 Pengekalan Kuasa-Kuasa Yang Telah Diserahkan Daripada Setiausaha Persekutuan Sabah Dan Sarawak Kepada Pihak-Pihak Berkuasa Persekutuan & Kuala Lumpur, Kuching Dan Kota Kinabalu
64 Bil. 10 Tahun 1990 Pemakaian Lambang Malaysia
65 Bil. 9 Tahun 1990 Lambang Negara Malaysia Yang Baru
66 Bil. 8 Tahun 1990 Buku Arahan Keselamatan, Kawalan Serta Penyenggaraan Maklumat Ukur dan Geografi yang antara lainnya merangkumi Peta-Peta Rasmi dan Citraan Penderiaan Jauh
67 Bil. 7 Tahun 1990 Perbelanjaan Bagi Menghadiri Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran Malaysia (Pindaan kepada Surat Pekeliling Am Bil 6/1976
68 Bil. 6 Tahun 1990 Pilihanraya Umum
69 Bil. 4 Tahun 1990 Perwujudan Semula Jawatan Setiausaha Persekutuan Sabah dan Sarawak
70 Bil. 3 Tahun 1990 Borang Permohonan Cuti Rehat

Pages