Surat Pekeliling Am

BIL BIL SURAT PEKELILING AM PERKARA
71 Bil. 1 Tahun 1990 Penyeragaman Rekabentuk Banner Malaysia
72 Bil. 2 Tahun 1989 Perkhidmatan Aktuari Wujud di Jabatan Perkhidmatan Awam
73 Bil. 3 Tahun 1988 Pusat Penyerahan Bahan-Bahan Terbitan Malaysia di Universiti Ohio, Amerika Syarikat
74 Bil. 1 Tahun 1988 Peraturan Bagi Menamakan Bangunan/ Tempat / Sistem dan Sebagainya
75 Bil. 7 Tahun 1987 Pengurusan Pejabat-Pejabat Perwakilan di Luar Negeri Berdasarkan Konsep Organisasi Bersepadu 
76 Bil. 6 Tahun 1987 Peraturan mengutip Derma oleh Pertubuhan dari Orang Ramai
77 Bil. 2 Tahun 1987 Peraturan Pengurusan Rahsia Rasmi Selaras Dengan Peruntukan-Peruntukan Akta Rahsia Rasmi (Pindaan) 1986
78 Bil. 6 Tahun 1984 Penggunaan Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) (Dibatalkan oleh Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2008)
79 Bil. 1 Tahun 1984 Menghadiri Persidangan/Kursus/Lawatan Rasmi/Lawatan Persendirian Ke Luar Negeri
80 Bil. 6 Tahun 1964 Perkhidmatan Bahagian Aktuari Jabatan Perdana Menteri

Pages