Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2019

 

Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Aduan Integriti 1 -                     1
2. Aduan Kerosakan Aset Alih 5 15                     20
3. Aduan Kerosakan Telefon 75 82                     157
4. Aduan Kafetaria - -                     -
5. Aduan Bangunan 74 60                     134
6. Aduan ICT 201 132                     333
  Jumlah Keseluruhan 356 289                     645