Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2019

 

Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Aduan Integriti 1 - - 1 1 -             3
2. Aduan Kerosakan Aset Alih 5 15 6 15 12 5             58
3. Aduan Kerosakan Telefon 75 82 57 50 38 29             331
4. Aduan Kafetaria - - - 1 - -             1
5. Aduan Bangunan 74 60 101 115 69 129             548
6. Aduan ICT 201 132 135 162 132 86             848
  Jumlah Keseluruhan 356 289 299 344 252 249             1789