Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2019

 

Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Aduan Integriti 1 - - 1                 2
2. Aduan Kerosakan Aset Alih 5 15 6 15                 41
3. Aduan Kerosakan Telefon 75 82 57 50                 264
4. Aduan Kafetaria - - - 1                 1
5. Aduan Bangunan 74 60 101 115                 350
6. Aduan ICT 201 132 135 162                 630
  Jumlah Keseluruhan 356 289 299 344                 1288