pelan strategik
Bab 1 :
 • Pengenalan
 • Latar Belakang Pentadbiran Am JPM
 • Rasional
 • Visi, Misi, Objektif
 • Fungsi
 • Dasar Kualiti
 • Kod Etika
 • Piagam Pelanggan
 • Teras Strategik
 • Bab 2 :
 • Senario Perkhidmatan Awam Masa Kini
 • Peluang Dan Cabaran
 • Bab 3 :
   
 • Pelan Strategik Bagi Tempoh Masa 2008 - 2012
 • Modal Insan Berprestasi Tinggi
 • Pengurusan Kewangan Berintegriti
 • Pungurusan Projek Yang Cekap
 • Pentadbiran Yang Proaktif Dan Responsif
 • Perakaunan Berwibawa
 • Membudayakan ICT
 • Bab 4 :
  Bab 5 :