Statistik Perkhidmatan Online 2018

 STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE TAHUN 2018

Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Keluar Negara Urusan Persendirian 60 32 26 43 24 5 35 3 23 37 41 31 360
2. Keluar Negara Urusan Rasmi 95 89 99 86 54 69 110 126 95       823
3. Bil. Panggilan Rami Telefon Bimbit Melebihi Had Yang ditetapkan 5 0 0 1 - 1 7 5 1 15 4 5 44
4. Perolehan Telefon Bimbit 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1   4
  Jumlah Keseluruhan 160 121 125 130 78 75 152 135 120 53 46 36 1231